တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ

8 months 4 days ago
1 Hit

ကေန႔ လက္မွတ္ထိုးမယ့္ သတင္းေတြ ေပၚထြက္လာခ်ိန္မွာ အဲဒီေဒသက ျပည္သူေတြ ဝမ္းသာၾက၊ ေပၽွာ္႐ႊင္ၾကနဲ႔ ၾကည္ႏူးစရာ သတင္းေတြ ၾကားသိရပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပထမဆုံး သိသာထင္ရွားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾ...

Subscribe to တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ