ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္၀င္း

6 months 4 days ago
26,974 Hits

လက္ရိွတြင္ မ.ဘ.သ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦး၀ီရသူက အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို အသက္ႏွင့္ လဲကာကြယ္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္က လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

Subscribe to ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္၀င္း