ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္

10 months 2 weeks ago
3,711 Hits

ဇြန္​၁၂ ရက္ မနက္​ပိုင္​းက အဆိုပါေနရာရိွ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို အစိုးရက ရွင္းလင္းဖယ္ရွင္း ခဲ့ၿပီး ဇြန္​လ ၁၆ ရက္၊ ည​ေနပိုင္​း​တြင္ ေဆာက္လုပ္ေေရးအတြက္ စတင္ေျမညႇိခဲ့သည္။

Subscribe to ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္