ဆုေတာင္းပြဲ

6 months 2 weeks ago
2,650 Hits

အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲတြင္ ျပည္ပမီဒီယာအခိ်ဳ႕က ႐ိုဟင္ဂ်ာဟိႏၵဴ ဟုသုံးစြဲေနျခင္းအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟိႏၵဴဘာသာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

Subscribe to ဆုေတာင္းပြဲ