ဆုဖလားၿပိဳင္ပြဲ

1 year 1 month ago
4,376 Hits

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္္ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီအရည္အေသြးအကဲျဖတ္ ဆုဖလားၿပိဳင္ပြဲကုိ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့   ေရႊပုစြန္ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to ဆုဖလားၿပိဳင္ပြဲ