ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ

3 weeks 2 hours ago
61,327 Hits

ေမာင္ေတာေဒသရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအင္အား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမေနထိုင္ရဲေအာင္ျဖစ္ေနၾကာင္းလည္း မိန္႔သည္။

Subscribe to ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ