ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ

9 months 13 hours ago
62,068 Hits

ေမာင္ေတာေဒသရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအင္အား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမေနထိုင္ရဲေအာင္ျဖစ္ေနၾကာင္းလည္း မိန္႔သည္။

Subscribe to ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ