ဆရာဇင္ေယာ္နီ (ေဗဒင္ဆရာ)

6 months 1 week ago
20,733 Hits

ခုနကေျပာသလို ေဗဒင္ဆရာထဲမွာ ေကာင္းတာရွိသလို မေကာင္းတဲ့လူလည္းရွိတယ္။ ေက်ာင္းသားလည္း ေကာင္းတာရွိတယ္ မေကာင္းတာရွိတယ္။

Subscribe to ဆရာဇင္ေယာ္နီ (ေဗဒင္ဆရာ)