ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ

10 months 1 week ago
1 Hit

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ စာေပညီလာခံ ၂၀၁၇ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဇၩိမသို႔ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။

Subscribe to ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ