ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)

2 months 5 days ago
704 Hits

ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း သူ႔ဥပေဒက ေတာ္ေတာ္ေလး လူေျပာမ်ားလာၿပီဆုိရင္ သူတုိ႔က ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမွာပဲ။ အဲေတာ့ ဒါ လႊတ္ေတ္ာအဆင့္ဆင့္ကုိ ပို႔ရမယ္။

Subscribe to ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)