စိတ္က်န္းမာေရး

4 months 3 weeks ago
1 Hit

လူတိုင္းက ငယ္ရာကၾကီးလာတာဆိုေတာ့ ကာတြန္းကားကိုမၾကည့္ဖူးတဲ့သူမရွိေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။

Subscribe to စိတ္က်န္းမာေရး