စိတ္က်န္းမာေရး

3 weeks 5 days ago
1 Hit

လူတိုင္းက ငယ္ရာကၾကီးလာတာဆိုေတာ့ ကာတြန္းကားကိုမၾကည့္ဖူးတဲ့သူမရွိေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။

Subscribe to စိတ္က်န္းမာေရး