စာေပညီလာခံ

7 months 2 weeks ago
4,990 Hits

" ခရီးစဥ္ကေတာ့ ဖ်က္လိုက္ရတာေပါ့၊ စာေပညီလာခံကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးပါၿပီ၊ ဆရာႀကီး ကေတာ့ ဆက္သြားခ်င္တာေပါ့၊

Subscribe to စာေပညီလာခံ