စစ္ေတြၿမိဳ႕

5 days 14 hours ago
3,306 Hits

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွေန၍ စစ္ေတြေထာင္ကို ေခၚသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

Subscribe to စစ္ေတြၿမိဳ႕