စစ္ေတြၿမိဳ႕

2 months 3 weeks ago
1 Hit

အဆုိပါ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦး အနည္းငယ္ထိခုိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၿပီး မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗံုး ၃ လံုးကိုပါ ထပ္မံေတြ႔႐ွိ၍ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္...

Subscribe to စစ္ေတြၿမိဳ႕