စစ္ေတြကမ္းနား

6 months 1 week ago
819 Hits

စစ္ေတြျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေျမယာေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ BXT တုိ႔ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ထားတာျဖစ္ၿပီး ေျမတစ္ေပကို ၂၅၀၀၀ ခုကေနစၿပီးေရာင္းခ်ေပးေနတာပါ။

Subscribe to စစ္ေတြကမ္းနား