စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္

1 week 2 days ago
5,524 Hits

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပညာေရးေကာလိပ္ေတြက ေတာင္းဆုိထားတဲ့အခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုညိွႈႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ။" ဟု စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒...

Subscribe to စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္