စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕

4 months 4 days ago
15,859 Hits

 "ခရီးသည္ပိုတင္လို႔ အခုလိုျဖစ္သြားတာ ဟုမၼလင္းဆိပ္ကမ္းကေန ထြက္သြားၿပီး မၾကာဘူး ျမဳပ္ေတာ့တာပဲ ခရီးသည္ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါတယ္ လူတစ္ေယာက္ေသတယ္" ဟု ကိုတရုတ္က ေျပာသည္။

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕