စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕

10 months 2 weeks ago
1 Hit

“ တစ္မိသားစုကို ေငြတစ္ေသာင္းနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ႔ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို လာေပးသြားတာ “ ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာသည္။

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕