စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း

6 months 2 weeks ago
2,494 Hits

ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္သုံးဆီကုိ တန္ခ်ိန္သန္းခ်ီ တင္သြင္းသုိေလွာင္ထားႏုိင္ပါက စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

Subscribe to စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း