ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးနည္းျပ မစၥတာအန္တိြဳင္းေဟး

5 days 2 hours ago
1 Hit

“တစ္ခုခုေအာင္ျမင္မယ္လို႔ မယံုၾကည္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီေနရာကို မလာပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုရယူႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့လည္း ျပင္ဆင္သြားမွာပါ။

Subscribe to ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးနည္းျပ မစၥတာအန္တိြဳင္းေဟး