ဂတ္ဆီဇီ

4 months 1 week ago
3,407 Hits

“ထိုင္းက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဖိတ္ထားတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ အခုၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပကေတာ့ ဂတ္ဆီဇီကိုပဲ ခန္႔အပ္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ယူ-၂၃ အသင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖ...

Subscribe to ဂတ္ဆီဇီ