ခံစားၾကည့္အစီစဥ္ မိတ္ဆက္

4 days 16 hours ago
1 Hit

" ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလို႔ ေျပာ လိုက္ရင္ ဟိုးေကာင္းကင္မွာ ဟိုဘက္ဒီဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အျပန္အလွန္ေျပာၾကဆိုၾကတယ္။

Subscribe to ခံစားၾကည့္အစီစဥ္ မိတ္ဆက္