NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး

1 year 3 months ago
2,373 Hits

စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ႕အနက္ ၂ ေပ အက်ယ္ ၁ေပခန္႔ တူးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Subscribe to ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရး