ကြန္ဒိုႏွင့္တိုက္ခန္း

2 months 2 weeks ago
5,530 Hits

“ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Higher Perches ၁၀ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္တို႔နဲ႔ ေရာင္းလည္း သိပ္မ၀ယ္ၾကဘူး။ ၀ယ္လိုအားနည္းေနတယ္” ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

Subscribe to ကြန္ဒိုႏွင့္တိုက္ခန္း