က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

1 month 4 days ago
9,703 Hits

လူနာကို အရမ္းမေၾကာက္လန္႔ေစဖုိ႔ ႏွစ္သိမ့္ေပးပါ။ အရမ္းေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့ရင္ ဒါဟာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမန္ေစၿပီးေတာ့ ေျမြဆိပ္ကို တစ္ကိုယ္လံုးကို အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႔ႏွ႔ံေစပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား