က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

3 weeks 3 days ago
29,615 Hits

ကားမူးတယ္ဆိုတာက ကားစီးမွမူးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလယာဥ္စီးရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ရထားစီးရင္းျဖစ္ျဖစ္ သေဘၤာစီးရင္းျဖစ္ျဖစ္ မူးေဝျပီး ေအာ့အန္ခ်င္သလိုျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနကို ေခၚတာပါ။

Subscribe to က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား