က်န္းမာေရးနဲ ့အာဟာရ

1 week 2 days ago
4,720 Hits

ငရုတ္သီးမႈိ(Aflatoxin) ဆိုတာက  လူေတြကို ေျခာက္လွန္႔ေနတဲ့ “ ကင္ဆာေရာဂါ” ကို  အဓိကျဖစ္ေစတဲ့ မႈိတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။   ငရုတ္သီးမႈိ(Aflatoxin)  အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၃ မ်ိဳးရွ...

Subscribe to က်န္းမာေရးနဲ ့အာဟာရ