ကံလက္ေက်းရြာကမ္းေျခ

6 months 1 week ago
1 Hit

“ျမွပ္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ အဲေလာက္ ငါးတစ္ေကာင္ ေျမျမွပ္ဖို႔အတြက္ လုပ္သားငွားရတယ္။ တြင္းတူးရတယ္ ဘာညာေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေတြ ဒုကၡက်တယ္။

Subscribe to ကံလက္ေက်းရြာကမ္းေျခ