ကုလသမဂၢယာယီဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr.Knut Ostby

8 months 1 week ago
1 Hit

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ Mr.Knut Ostby တို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမမွာ ေတ...

Subscribe to ကုလသမဂၢယာယီဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr.Knut Ostby