ကိုေက်ာ္ဝင္းလိႈင္

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳအရကေတာ့ ပန္းခ်ီနယ္ပယ္မွာ ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြကို ဓာတ္ပံုမွာ အမ်ားဆံုးသံုးျဖစ္တဲ့ အခန္းက႑ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ပံုရဲ႕ဖြဲ႔စည္းမႈ အေရာင္အယူအဆေတြ ဒါေတြကို ပန္းခ်...

Subscribe to ကိုေက်ာ္ဝင္းလိႈင္