ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း

1 month 2 weeks ago
9,544 Hits

အိမ္သာတက္ခ်င္ရင္ မေအာင့္အီးထားပါနဲ႕။တခါတေလ အိမ္သာတက္ဖို႕ သင့္ခႏၶာကိုယ္က အခ်က္ျပတဲ့အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အာင့္အီးထားတတ္ၾကျပီး ၾကာလာတဲ့အခါ ဝမ္းခ်ဳပ္တဲ့ အေလ့အထျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

Subscribe to ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း