ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း

2 weeks 2 days ago
5,630 Hits

Infantile beri beri ေရာဂါသည္အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သလို ဗီတာမင္B1 ခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေလ႔ရိွသည္။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားသည္ မိခင္ႏို႔ကိုသာ အားကိုးေနၾကရသည္။...

Subscribe to ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း