NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ကိုတ႐ုတ္ေလး

“ အဓိကေတာ့ ကားအဆက္ျပတ္တာေပါ့။ ကားဆက္ျပတ္တာဆိုေတာ့ အဓိက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကား အင္အား ျပန္တိုးမွျဖစ္မယ္။ ျပန္တိုးမွျဖစ္မယ္ဆိုတာက  တကယ္ေတာ့ ၂၁ လိုင္းမွာက ကားေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။

Subscribe to ကိုတ႐ုတ္ေလး