ကိုစုိးႏိုင္

6 months 1 week ago
1 Hit

 "ကိုဘုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ နဲ႔တကြ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အလင္းျပခဲ့တဲ့ လူငယ္မ်ားကို ကမာၻတည္သေရြ႕ကြၽန္မတို႔ မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္တမ္းတင္ရင္း ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္" ဟု ေဒၚ...

Subscribe to ကိုစုိးႏိုင္