ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ အခမ္းအနား

11 months 3 weeks ago
2,554 Hits

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၃ဒႆမ ၅သန္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Subscribe to ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ အခမ္းအနား