ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ

4 months 4 days ago
8,598 Hits

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကေန တစ္နာရီေလာက္သြားရတဲ့ အယုဒၶယ ဝတၱရာလိုင္ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြပါဝင္တဲ့အသင္းနဲ႔ ဆင္လိမၼာႀကီးေတြပါဝင္တဲ့အသင္းတို႔က ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးပ...

Subscribe to ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ