ကမာၻ႔ကုလသမဂၢညီလာခံ

8 months 1 week ago
37,593 Hits

"ေကာင္းပါတယ္ မသြားတာ ေကာင္းတယ္။မသြားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို သူ႔ဘက္က ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လိုတယ္ေလ။

Subscribe to ကမာၻ႔ကုလသမဂၢညီလာခံ