ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည့္ကိစၥ

1 year 4 months ago
31,995 Hits

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည့္ကိစၥတြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ မပါဟု ၎အဖြဲ႕အစည္းက ေမလ ၁၈ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Subscribe to ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည့္ကိစၥ