ကဆုန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား

11 months 2 days ago
908 Hits

“မနက္ျဖန္ သြားပုိ႔ဖုိ႔ အကုန္လံုး ညွိႏႈိင္းၿပီးသြားၿပီ။ စစ္ေရွာင္ေတြလည္း ျပန္ဖုိ႔ သေဘာတူၾကၿပီဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး လုိက္ပုိ႔ၾကမယ္။ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအုန္းေနာ္။ မနက္ျဖန္ ကဆုန္႔၊ ဇြပ္မုိင္ စစ္ေရွ...

Subscribe to ကဆုန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား