အားကစား

1 day 35 min ago
2,033 Hits

အဆိုပါ ပြဲစဥ္ကို ယေန႔ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ၄နာရီ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂နာရီ ၃၀မိနစ္ အခ်ိန္၊ UM ARENA တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

Subscribe to အားကစား