အားကစား

7 hours 1 min ago
2,928 Hits

ေအာင္လရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ လက္သီး ထိတာမထိတာထက္ မာခ်က္ဒိုရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းသြားတာကို သတိထားမိလိုက္တဲ့အတြက္ ဒိုင္ပြဲရပ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလို႔ျမင္ပါတယ္”

Subscribe to အားကစား