အားကစား

3 days 6 hours ago
5,637 Hits

ဆာမက္ဆခြန္အသင္းမွာ အသင္းသက္တမ္းရွစ္ႏွစ္အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လိဂ္-၂သို႔ တန္းတက္ႏိုင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ အသင္းကို ႀကီးမားေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

Subscribe to အားကစား