အားကစား

8 hours 56 min ago
654 Hits

ျမန္မာပရိသတ္မ်ားအတြက္ ကားရပ္နားရန္ ၊ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ ၊ ကြင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ Shah Alam ေဘာလံုးကြင္း၊ ဂိတ္ (A) ဝင္ေပါက္၌ စီစဥ္ထားရိွထား ေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားေပ့ခ်္မွ...

Subscribe to အားကစား