ႏိုင္ငံတကာ

7 hours 37 min ago
661 Hits

ျမန္မာ ယူ၂၂ အသင္းပဲြစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ - ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ - ျမန္္မာ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ - ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္မ်ား အသီးသီး ကစားၾကမည္ ျ...

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ