ႏိုင္ငံတကာ

2 weeks 4 days ago
7,548 Hits

အဂူ႐ိုကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ဘ႐ူႏိုေအးရိစ္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Quilmes မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ