ႏိုင္ငံတကာ

19 hours 28 min ago
17,553 Hits

ဒီေယဂိုေကာ္စတာဆိုတာ လက္ရွိေဘာလံုးကမၻာမွာ ထိပ္တန္းတိုက္စစ္မွဴးေတြထဲက တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

 
Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ