ႏိုင္ငံတကာ

1 day 7 hours ago
18,277 Hits

ဒီေယဂိုေကာ္စတာဆိုတာ လက္ရွိေဘာလံုးကမၻာမွာ ထိပ္တန္းတိုက္စစ္မွဴးေတြထဲက တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

 
Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ