အထူးက႑

22 hours 22 min ago
1 Hit

“ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ တကယ္ကုိအေရးၾကီးတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။

Subscribe to အထူးက႑