အထူးက႑

1 min 18 sec ago
14 Hits

ေဒတာအစီအစဥ္ေတြမ်ားစြာထဲက ကိုယ္တိုင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေဒတာတစ္ခုကို၀ယ္ယူတိုင္း ၀ယ္တဲ့ေဒတာပမာဏနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ဖုန္းေဘလ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ရမွာတဲ့။

Subscribe to အထူးက႑