ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

2 days 8 hours ago
1 Hit

“ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ တကယ္ကုိအေရးၾကီးတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ