ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

5 days 23 hours ago
5,670 Hits

Pre-order ႀကိဳတင္မွာမယ္ဆိုရင္ OPPO အမွတ္တံဆိပ္ပါ ေက်ာပိုးအိတ္ေလး တစ္လံုးရပါမယ္။ အခု ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္ကေန ၁၉ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ OPPO အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ေငြ၃ဝ,ဝဝဝစရံေပးၿပီး ႀကိဳတင္မွာထားႏ...

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ