One Championship

စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

50 min 38 sec ago
74 Hits

အပြင့္ပြင့္တဲ့အခါမွာ ပန္းတစ္ခိုင္ကုိ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ပြင့္ကုိသာထားၿပီး က်န္တဲ့အပြင့္ေတြကုိ ေခၽြပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သီးတဲ့အသီးကလည္း ႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္