လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံး

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ လြပ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၇ ရပ္ကြက္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - သက္ကို၊ မဇၥ်ိမ)

Tags: