လုိဏ္ဂူထဲ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ေဘာလုံးအသင္းနဲ႔ နည္းျပျဖစ္သူတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ ရွာေဖြ

ေနဗီလ္ဆီးလ္ ေရငုပ္သမား တစ္ဒါဇင္ခန္႔ႏွင့္ အျခားကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လိုဏ္ဂူအတြင္း ဝင္ေရာက္ေသာင္တင္ေနကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ ေယာက္က်ားေလး ၁၂ ဦးပါ ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ နည္းျပျဖစ္သူကုိ ရွာေဖြေရးအတြက္ လိုဏ္ဂူအတြင္း ဇြန္ ၂၆ နံနက္ ရွစ္နာရီခြဲက ထပ္မံဝင္ေရာက္ ရွာေဖြၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ) ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ပိုင္း မယ္ဆိုင္ခ႐ုိင္ မယ္ဆိုင္-ခ်င္း႐ုိင္လမ္းမွ တစ္ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ပြန္ဖာအရပ္ရွိ သာေလာင္ခြန္နမ္နန္းႏြန္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွာ တည္ရွိတဲ့ လိုဏ္ဂူအတြင္း အဆိုပါ ေဘာလုံးအသင္း ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းကို ရွာေဖြမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။